امروز: چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Tuesday 28 January 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی الهی گشت پارسه

آژانس مسافرتی الهی گشت پارسه

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۲:۱۸:۵۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۲:۱۸:۰۰
83
آژانس مسافرتی الهه سیر زیگورات

آژانس مسافرتی الهه سیر زیگورات

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۲:۱۲:۰۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۲:۱۱:۰۰
102
آژانس مسافرتی الهه سفر قرن

آژانس مسافرتی الهه سفر قرن

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۱:۵۶:۴۹
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۱:۵۵:۰۰
93
آژانس مسافرتی الهام سیر

آژانس مسافرتی الهام سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۱:۴۰:۲۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۱:۳۷:۰۰
118
آژانس مسافرتی النا سیر پارس

آژانس مسافرتی النا سیر پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۱:۲۷:۱۷
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۱:۲۴:۰۰
113
آژانس مسافرتی الموت

آژانس مسافرتی الموت

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۰:۲۶:۲۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۰:۲۵:۰۰
90
آژانس مسافرتی الماس نشان آسمان

آژانس مسافرتی الماس نشان آسمان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۰:۲۰:۱۲
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۰:۱۹:۰۰
88
آژانس مسافرتی الما گشت صبا

آژانس مسافرتی الما گشت صبا

دارای بندب (میراث فرهنگی)، قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۰:۱۲:۰۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۰:۱۰:۰۰
106
آژانس مسافرتی الکا

آژانس مسافرتی الکا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۲۰:۰۲:۴۵
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۲۰:۰۰:۰۰
95
آژانس مسافرتی افبای سفر پارسیان

آژانس مسافرتی افبای سفر پارسیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۹:۴۰:۵۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۹:۳۹:۰۰
136
آژانس مسافرتی السا پرواز تارادیس

آژانس مسافرتی السا پرواز تارادیس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۸:۵۳:۵۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۸:۵۲:۰۰
75
آژانس مسافرتی اکسیر گشت سفر

آژانس مسافرتی اکسیر گشت سفر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۸:۳۹:۴۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۸:۳۸:۰۰
103
آژانس مسافرتی اقلیما گشت

آژانس مسافرتی اقلیما گشت

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۸:۲۳:۲۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۸:۲۱:۰۰
91
آژانس مسافرتی اقصی نبی

آژانس مسافرتی اقصی نبی

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۸:۱۶:۵۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۸:۱۵:۰۰
79
آژانس مسافرتی افق نما

آژانس مسافرتی افق نما

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۸:۰۵:۴۸
۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۸:۰۴:۰۰
74
آژانس مسافرتی افق طلایی پارسیس

آژانس مسافرتی افق طلایی پارسیس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۲۰:۳۵:۳۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۲۰:۳۴:۰۰
103
آژانس مسافرتی افق پیما آیریا

آژانس مسافرتی افق پیما آیریا

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۲۰:۲۱:۲۶
۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۲۰:۱۹:۰۰
91
آژانس مسافرتی افسانه ماهی پرنده

آژانس مسافرتی افسانه ماهی پرنده

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۲۰:۱۰:۳۴
۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۲۰:۰۸:۰۰
90
آژانس مسافرتی افسا گشت

آژانس مسافرتی افسا گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۱۹:۵۹:۳۹
۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۱۹:۵۷:۰۰
70
آژانس مسافرتی افرا گشت کهن

آژانس مسافرتی افرا گشت کهن

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۲۳:۰۵:۲۱
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۲۳:۰۴:۰۰
98