امروز: چهارشنبه 9 خرداد 1403 | Wednesday 29 May 2024

با اخذ ویزای شینگن، شما می‌توانید در هریک از کشورهای عضو اتحادیه شینگن و اعضای شینگن (EFTA) به راحتی مسافرت نمایید.

 

حتماً تصریح کنید که برای ویزای دانشجویی درخواست می دهید، زیرا به متقاضیان ویزای دانشجویی اولویت داده می شود - و همین می تواند تفاوت قابل ملاحظه ای در زمان انتظار شما ایجاد کند. همچنین فرمI-20 خود را دم دست بگذارید تا بتوانید تاریخ شروع برنامه، شماره SEVIS ، و سایر اطلاعات مربوط به پیشینه خود که مورد نیاز کنسولگری است را به راحتی ارائه دهید.