امروز: چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Tuesday 28 January 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی ایران مرکز

آژانس مسافرتی ایران مرکز

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۱:۳۵:۰۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۱:۳۳:۰۰
79
آژانس مسافرتی ایران سفر

آژانس مسافرتی ایران سفر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۱:۲۶:۵۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۱:۲۵:۰۰
77
آژانس مسافرتی ایران

آژانس مسافرتی ایران

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۱:۱۸:۲۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۱:۱۷:۰۰
171
آژانس مسافرتی ایده رویایی سفر

آژانس مسافرتی ایده رویایی سفر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۰:۳۶:۲۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۰:۳۴:۰۰
78
آژانس مسافرتی ایده آل پرواز آران

آژانس مسافرتی ایده آل پرواز آران

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۰:۲۳:۲۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۰:۲۱:۰۰
77
آژانس مسافرتی ایپک یول سفر

آژانس مسافرتی ایپک یول سفر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۰:۱۴:۳۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۰:۱۲:۰۰
97
آژانس مسافرتی ای بال

آژانس مسافرتی ای بال

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۰:۰۷:۲۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۲۰:۰۶:۰۰
77
آژانس مسافرتی ایرمان پارس سیاحت

آژانس مسافرتی ایرمان پارس سیاحت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۲۰:۰۰:۳۳
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۹:۵۸:۰۰
79
آژانس مسافرتی ایران دوستان

آژانس مسافرتی ایران دوستان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۹:۴۹:۳۶
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۹:۴۷:۰۰
74
آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۹:۳۵:۰۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۹:۳۲:۰۰
116
آژانس مسافرتی اوستا پرواز

آژانس مسافرتی اوستا پرواز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۸:۵۸:۳۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۸:۵۶:۰۰
84
آژانس مسافرتی اوریم سایا

آژانس مسافرتی اوریم سایا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۸:۴۳:۰۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۸:۴۱:۰۰
150
آژانس مسافرتی اورمزد گشت پارسیان

آژانس مسافرتی اورمزد گشت پارسیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۸:۲۸:۵۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۸:۲۷:۰۰
73
آژانس مسافرتی اورانوس آرمان سفر

آژانس مسافرتی اورانوس آرمان سفر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۸:۱۰:۳۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۸:۰۸:۰۰
121
آژانس مسافرتی اوج ماندگار پرواز

آژانس مسافرتی اوج ماندگار پرواز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۵۱:۳۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۴۹:۰۰
81
آژانس مسافرتی اوج سفر ایرانیان

آژانس مسافرتی اوج سفر ایرانیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۶:۵۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۵:۰۰
204
آژانس مسافرتی اوج زمزم

آژانس مسافرتی اوج زمزم

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۰:۳۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۲۹:۰۰
283
آژانس مسافرتی اوج درنا

آژانس مسافرتی اوج درنا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۱۵:۳۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۱۳:۰۰
102
آژانس مسافرتی اوج باستان

آژانس مسافرتی اوج باستان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۰۹:۰۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۰۷:۰۰
71
آژانس مسافرتی اوج آسمان گشت

آژانس مسافرتی اوج آسمان گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۰۰:۴۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۴:۵۹:۰۰
76