امروز: سه شنبه 6 اسفند 1398 | Monday 24 February 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی فرشتگان طلایی نیشابور

آژانس مسافرتی فرشتگان طلایی نیشابور

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۵:۵۳:۴۴
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۵:۵۰:۰۰
915
آژانس مسافرتی مهر آذر پرواز بارثاوا

آژانس مسافرتی مهر آذر پرواز بارثاوا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۷:۵۸:۴۴
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۷:۵۴:۰۰
405
آژانس مسافرتی آب و آتش پارس

آژانس مسافرتی آب و آتش پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۱۸:۳۸:۵۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۳ ۱۸:۳۷:۰۰
363
آژانس مسافرتی سارینا سفر توس

آژانس مسافرتی سارینا سفر توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۲۲:۵۵:۳۴
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۲۲:۵۲:۰۰
357
آژانس مسافرتی الفبای سفر پارسیان

آژانس مسافرتی الفبای سفر پارسیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۸:۰۷:۵۳
۱۳۹۹-۰۴-۱۷ ۱۸:۰۵:۰۰
336
آژانس مسافرتی الیما گشت پاسارگاد

آژانس مسافرتی الیما گشت پاسارگاد

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۵:۵۱:۱۹
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۵:۴۹:۰۰
332
آژانس مسافرتی آرانا پرواز برتر

آژانس مسافرتی آرانا پرواز برتر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۵۶:۲۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۷ ۱۲:۵۴:۰۰
332
آژانس مسافرتی آرکا گشت

آژانس مسافرتی آرکا گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۰:۳۶:۳۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۷ ۱۰:۳۵:۰۰
328
آژانس مسافرتی یاسین گشت توس

آژانس مسافرتی یاسین گشت توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۸:۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۴:۰۰
323
آژانس مسافرتی آرمه سیر آریا

آژانس مسافرتی آرمه سیر آریا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۰:۵۱:۲۵
۱۳۹۹-۰۴-۱۷ ۱۰:۴۹:۰۰
317
آژانس مسافرتی آرزوی سفر پارسیان

آژانس مسافرتی آرزوی سفر پارسیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۶ ۲۱:۴۳:۴۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۶ ۲۱:۴۲:۰۰
300
آژانس مسافرتی اوج زمزم

آژانس مسافرتی اوج زمزم

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۰:۳۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۲۹:۰۰
297
آژانس مسافرتی پردیسان سیر خاوران

آژانس مسافرتی پردیسان سیر خاوران

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۵۵:۳۹
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۵۴:۰۰
274
آژانس مسافرتی آبا پرواز

آژانس مسافرتی آبا پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۱۸:۴۹:۴۹
۱۳۹۹-۰۴-۱۳ ۱۸:۴۸:۰۰
266
آژانس مسافرتی آتیس پرواز طلائی

آژانس مسافرتی آتیس پرواز طلائی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۶ ۱۵:۰۴:۰۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۶ ۱۵:۰۲:۰۰
248
آژانس مسافرتی مانا پرواز خاورمیانه

آژانس مسافرتی مانا پرواز خاورمیانه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۵:۲۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۲:۰۰
246
آژانس مسافرتی ستاره شهر بهشت

آژانس مسافرتی ستاره شهر بهشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۲۳:۲۲:۰۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۲۳:۲۰:۰۰
240
آژانس مسافرتی الیکا پرواز پارس

آژانس مسافرتی الیکا پرواز پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۵:۳۳:۴۹
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۵:۳۲:۰۰
232
آژانس مسافرتی ابرش پرواز آریایی

آژانس مسافرتی ابرش پرواز آریایی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۱۹:۵۷:۵۲
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۱۹:۵۶:۰۰
218
آژانس مسافرتی اوج سفر ایرانیان

آژانس مسافرتی اوج سفر ایرانیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۶:۵۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۵:۰۰
211