امروز: جمعه 15 فروردین 1399 | Friday 3 April 2020

آذر لقمانیان

آژانس مسافرتی فرشتگان طلایی نیشابور

آژانس مسافرتی فرشتگان طلایی نیشابور

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۵:۵۳:۴۴
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۵:۵۰:۰۰
935
آژانس مسافرتی مهر آذر پرواز بارثاوا

آژانس مسافرتی مهر آذر پرواز بارثاوا

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۷:۵۸:۴۴
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۷:۵۴:۰۰
418
آژانس مسافرتی آب و آتش پارس

آژانس مسافرتی آب و آتش پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۱۸:۳۸:۵۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۳ ۱۸:۳۷:۰۰
390
آژانس مسافرتی سارینا سفر توس

آژانس مسافرتی سارینا سفر توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۲۲:۵۵:۳۴
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۲۲:۵۲:۰۰
376
آژانس مسافرتی الیما گشت پاسارگاد

آژانس مسافرتی الیما گشت پاسارگاد

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۵:۵۱:۱۹
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۵:۴۹:۰۰
374
آژانس مسافرتی یاسین گشت توس

آژانس مسافرتی یاسین گشت توس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۸:۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۱:۴۴:۰۰
349
آژانس مسافرتی الفبای سفر پارسیان

آژانس مسافرتی الفبای سفر پارسیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۸:۰۷:۵۳
۱۳۹۹-۰۴-۱۷ ۱۸:۰۵:۰۰
345
آژانس مسافرتی آرانا پرواز برتر

آژانس مسافرتی آرانا پرواز برتر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۵۶:۲۲
۱۳۹۹-۰۴-۱۷ ۱۲:۵۴:۰۰
341
آژانس مسافرتی آرکا گشت

آژانس مسافرتی آرکا گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۰:۳۶:۳۸
۱۳۹۹-۰۴-۱۷ ۱۰:۳۵:۰۰
340
آژانس مسافرتی آرمه سیر آریا

آژانس مسافرتی آرمه سیر آریا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۰:۵۱:۲۵
۱۳۹۹-۰۴-۱۷ ۱۰:۴۹:۰۰
326
آژانس مسافرتی اوج زمزم

آژانس مسافرتی اوج زمزم

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۰:۳۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۲۹:۰۰
315
آژانس مسافرتی آرزوی سفر پارسیان

آژانس مسافرتی آرزوی سفر پارسیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۶ ۲۱:۴۳:۴۰
۱۳۹۹-۰۴-۱۶ ۲۱:۴۲:۰۰
314
آژانس مسافرتی پردیسان سیر خاوران

آژانس مسافرتی پردیسان سیر خاوران

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۷:۵۵:۳۹
۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۷:۵۴:۰۰
296
آژانس مسافرتی آبا پرواز

آژانس مسافرتی آبا پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۱۸:۴۹:۴۹
۱۳۹۹-۰۴-۱۳ ۱۸:۴۸:۰۰
276
آژانس مسافرتی ستاره شهر بهشت

آژانس مسافرتی ستاره شهر بهشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۲۳:۲۲:۰۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۲۳:۲۰:۰۰
263
آژانس مسافرتی مانا پرواز خاورمیانه

آژانس مسافرتی مانا پرواز خاورمیانه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۵:۲۵
۱۳۹۹-۰۳-۲۳ ۱۸:۱۲:۰۰
259
آژانس مسافرتی آتیس پرواز طلائی

آژانس مسافرتی آتیس پرواز طلائی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۶ ۱۵:۰۴:۰۱
۱۳۹۹-۰۴-۱۶ ۱۵:۰۲:۰۰
257
آژانس مسافرتی الیکا پرواز پارس

آژانس مسافرتی الیکا پرواز پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۵:۳۳:۴۹
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۵:۳۲:۰۰
235
آژانس مسافرتی ابرش پرواز آریایی

آژانس مسافرتی ابرش پرواز آریایی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۱۹:۵۷:۵۲
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۱۹:۵۶:۰۰
226
آژانس مسافرتی اوج سفر ایرانیان

آژانس مسافرتی اوج سفر ایرانیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۶:۵۴
۱۳۹۹-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۵:۰۰
216