امروز: دوشنبه 5 خرداد 1399 | Monday 25 May 2020

گیلان

آژانس هواپیمایی نیلو گشت کاسپین

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی گیلان هما

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی گیلان سها سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس هواپیمایی گیل سیر آناهید

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی کادوس مهر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی طیاره آبی

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس هواپیمایی صالح گشت پارس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی شبان گشت جلالیه

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی شاد گشت

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی سیر و سفر کادوسیان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی سهراب سفر خزر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس هواپیمایی سرزمین نیلوفر آبی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی سرزمین رویایی گیلان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس هواپیمایی سپید پرواز گیلان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس هواپیمایی سپهر سیر سفیران

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی درنای کاسپین پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی خزر گشت

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی چاووش

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی ترمه گشت گیلان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی الیزه گشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)