امروز: جمعه 26 مهر 1398 | Friday 18 October 2019

لرستان

آژانس هواپیمایی طواف بروجرد

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس هواپیمایی سلیمان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،قطار (رجاء)

آژانس هواپیمایی دورود 2200

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی خرم افلاک

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی ترنج صابران

دارای بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)

آژانس هواپیمایی پارسه گشت افلاک

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی اورنگ

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی اوج الیگودرز

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی الیاسی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)، بند پ (حج و زیارت)، بار