امروز: دوشنبه 5 خرداد 1399 | Monday 25 May 2020

فارس

آژانس هواپیمایی رهگذران آسمان پارس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی پریا گشت اوز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی کاوین هور

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آسمان سیر پارس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی آشیان جهرم

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی چتر سبز جهرم

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی شیراز اکسپرس

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس هواپیمایی رهروان جاده سبز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی فروغ سفر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی ارکید پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی هجرت داراب

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی آذرخش آسمان پارس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی آریا هور

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آریابان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آراین کتیبه کوروش

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی آسمان گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)