امروز: پنجشنبه 24 خرداد 1403 | Thursday 13 June 2024

خراسان شمالی

آژانس مسافرتی آسان سیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی امیدواران

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار

آژانس مسافرتی ایران گشت بجنورد

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،قطار(رجاء)

آژانس مسافرتی تخت سلیمان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی تخت طاووس شرقی

دارای مجوز بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی جهانگرد

دارای مجوز بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی سرای گردشگران

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سیمرغ آشخانه

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی گردشگران کانون بجنورد

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی گل گشت شیروان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی می سی نو

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی نسیم بهشت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی نسیم سمنگان

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)