امروز: سه شنبه 27 آذر 1397 | Tuesday 18 December 2018

ایلام

شرکت خدمات مسافرت هوایی سها سیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

شرکت خدمات مسافرت جهانگردی شایان غرب

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت جهانگردی ماژین

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی،جهانگردی محمد سیر ایلام

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت جهانگردی هدایت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی الغدیرایلام

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی پارسینه سفر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی چشمه سفید

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی راه کربلا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ذوالفقار مهران

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی ملک سیر ایلام

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی محمدسیرایلام

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی عرش آسمان نیلی

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی سیناسیرگشت ایلام

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی سهاسیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

آژانس مسافرتی سروش آسمان دره شهر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)