امروز: شنبه 11 تیر 1401 | Saturday 2 July 2022

ایلام

آژانس مسافرتی الغدیرایلام

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی پارسینه سفر

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی چشمه سفید

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی راه کربلا

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ذوالفقار مهران

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی سها سیر

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)

شرکت خدمات مسافرت جهانگردی شایان غرب

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت جهانگردی ماژین

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی،جهانگردی محمد سیر ایلام

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت جهانگردی هدایت

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)