امروز: شنبه 11 تیر 1401 | Saturday 2 July 2022

آژانس های هواپیمایی

آژانس مسافرتی لایق

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی آتی پرواز

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آدا سیر نیلی

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آبتین سیر توس

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی آدرین گشت آریا

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی آبی سیر خاوران

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی ماهر گشت مراغه

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی آدنیس پرواز ایرانیان

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، پ (حج و زیارت)

آژانس مسافرتی مرند سیر

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی نوح گشت مرند

دارای بند ب(میراث فرهنگی)،بار

اژانس مسافرتی آدنا سیر ایرانیان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بار

آژانس مسافرتی آدینه گشت عالی قاپو

دارای مجوز بند ب (میراث فرهنگی)

آژانس مسافرتی افرا گشت

دارای مجوز بند الف (هواپیمایی کشوری)، قطار (رجا)

آژانس مسافرتی نور سیر آذربایجان

دارای بند الف(هواپیمایی کشوری)،بند ب(میراث فرهنگی)،بند پ (حج و زیارت)،بار